Acord amb les entitats ciutadanes per impulsar #Decidim

Acció comunitària. Signat un conveni entre entitats i Ajuntament de Barcelona per impulsar i enfortir la democràcia participativa mitjançant la plataforma digital lliure i oberta #Decidim.

Entitats de l’àmbit de l’acció comunitària i l’economia social i solidària aposten per enfortir la democràcia participativa interna amb la plataforma digital #Decidim

Ha tingut lloc a Barcelona l’acte de presentació dels acords de col·laboració per a la utilització i l’impuls de la plataforma #Decidim entre la ciutadania organitzada per tal de promoure la participació i la democràcia interna.

#Decidim és una plataforma per a la participació digital feta amb codi obert i que s’ha estès durant els 3 últims anys a més de cent ciutats i organitzacions del món. Es tracta d’una infraestructura digital lliure i oberta desenvolupada per a la democràcia participativa creada des de l’Ajuntament per als processos democràtics de la ciutat de Barcelona amb l’objectiu que esdevingués un bé comú. És la raó per la qual el 2017 va ser posada a disposició de qualsevol entitat, pública o privada.

En aquest sentit, el 4 d’abril, s’ha signat a Barcelona un conveni amb diferents entitats de l’àmbit de l’acció comunitària i de l’economia social i solidària. Amb aquests acords de col·laboració, l’Ajuntament facilitarà a les entitats signants la instal·lació tècnica de la plataforma Decidim i l’assessorament per a la seva correcta utilització. De la seva banda, les entitats es comprometen a complir el Contracte Social de la plataforma Decidim i a participar de la Comunitat Decidim.

Aquest Contracte Social, defineix un conjunt de principis rectors que han d’aprovar i seguir els qui en vulguin fer ús, entrant així a ser membres del projecte. Principis que es poden resumir en cinc eixos: programari sempre obert, sigui quin sigui el desenvolupament què se’n faci;  transparència, és a dir, que tot el contingut ha de ser accessible; igualtat d’oportunitats per a les persones participants, permetent l’accés de manera inclusiva; privadesa de les dades; i garantia democràtica, en el sentit de respondre a la ciutadania i complir els compromisos adquirits en els processos.

El Conveni tindrà una durada de 2 anys amb la intenció que, al finalitzar aquest període, les entitats puguin ser autosuficients respecte el manteniment i administració de la plataforma.

 

Entitats diverses, plurals i compromeses

Les entitats que formen part dels acords abasten diferents àmbits com l’acció comunitària, el lleure infantil, activitats socials, culturals, de salut, cíviques i d’economia social i solidària.

Formen part dels acords:  Barceloneta Alerta, Asociación Ágora, CAB, Escoltes Catalans, Federació d’Entitats en Salut Mental en 1a Persona, Federació d’Escoltisme i Guiatge, Federació Catalana de Voluntariat Social, FAVB, Federació d’Ateneus de Catalunya, Lafede.cat, Foodcoop, l’Economat Social, Fòrum Mundial per les Economies Transformadores, Som Connexió i la XES.

 

Més enllà de Barcelona, una eina lliure a l’abast de tothom

Decidim, una infraestructura digital lliure i oberta desenvolupada per a la democràcia participativa. Utilitzada, a nivell nacional, per 110 institucions i organitzacions, entre les quals es troben 70 són ajuntaments, dues Diputacions (Barcelona i Girona) i la Generalitat de Catalunya. A nivell internacional, s’està utilitzant el codi de Decidim a diverses ciutats de 10 països, a banda de diverses organitzacions socials.

El terme “infraestructura digital” fa referència a un conjunt d’eines, recursos, conjunts de dades, documents, codis (legals, informàtics, etc.), interfícies i serveis digitalitzats. I què vol dir “lliure i oberta”? Doncs que qualsevol persona pot accedir, copiar i modificar aquest conjunt d’eines per construir la plataforma de participació online que desitgi, segons les seves necessitats, això sí, mantenint les mateixes condicions d’accés obert que té el codi utilitzat. És a dir que no el pot fer privatiu -fer pagar per usar-lo o modicar-lo- sinó que el seu desenvolupament restarà obert a l’ús i millora de tothom.