Associacionisme a Barcelona: una exploració al Fitxer General d’Entitats de la Ciutat

Acció comunitària. L'estudi "Explotació del Fitxer General d'Entitats Ciutadanes" extreu dades rellevants pel que fa al tipus d'entitats, distribució territorial, densitat associativa i participació ciutadana a les associacions que formen part del Fitxer.

Després d'una feina sistemàtica de depuració de dades, per tal de disposar d'informació el més actualitzada possible, ja esta disponible l’informe que recull una explotació del fitxer general d’entitats de la ciutat. L’anàlisi de les seves dades permet conèixer i interpretar la realitat associativa de la ciutat de Barcelona.

  • El Fitxer General d’Entitats Ciutadanes compta amb 5.432 entitats inscrites.
  • Als barris de Ciutat Vella, la Dreta de l’Eixample i Vila de Gràcia s’hi apleguen una alta concentració d’entitats.
  • Pel que fa a la participació ciutadana en associacions i activitats comunitàries, la Vila de Gràcia destaca per sobre de la mitja de la ciutat.
  • L’informe té com a objectiu generar, en el marc de l’entorn associatiu, l’anàlisi de les dades que conté el Fitxer per interpretar la realitat associativa de la ciutat de Barcelona.

 

Quina és la trama que dibuixa el teixit associatiu de Barcelona? Amb aquesta pregunta com a brúixola la Direcció del Servei d’Acció Comunitària de l’Ajuntament de Barcelona ha elaborat l’informe ‘Explotació del Fitxer General d’Entitats Ciutadanes. Una primera exploració’. L’estudi extreu dades rellevants pel que fa al tipus d’entitats, distribució territorial, densitat associativa i participació ciutadana a les associacions que formen part del Fitxer.

L’estudi esdevé, així, una primera explotació del Fitxer General d’Entitats Ciutadanes i té com a objectiu avaluar la seva capacitat per interpretar la realitat associativa de la ciutat de Barcelona i servir com a eina de l’Ajuntament de Barcelona per guiar el suport a l’associacionisme i als projectes d’acció comunitària.

L’objectiu és generar, en el marc de l’entorn associatiu, l’anàlisi de les principals dades i convidar al teixit associatiu de Barcelona a fer-se més preguntes que trobar respostes per motivar així l’aplicació de millores en el Fitxer com a eina de treball i propiciar futures exploracions al voltant de l’associacionisme.

Una primera aproximació a les dades

Si ens fixem amb el tipus d’entitats, l’informe recull que el Fitxer compta amb un total de 5.432 entitats. D’aquestes, el 88% estan registrades com a associacions, mentre que el 7% ho està com a fundacions, el 2%, com a cooperatives, i el 3%, com a “Altres”. La resta (col·legis professionals, partits o sindicats i grups de fet) són una minoria molt petita del Fitxer.

Pel que fa a la distribució territorial, una alta concentració d’entitats s’ubiquen al centre de la ciutat. El 16,2% de les entitats (906) s’ubica a Ciutat Vella i el 16,7%, a l’Eixample, seguits dels districtes de Sant Martí, Sants-Montjuïc i Gràcia, amb 637, 607 i 518 entitats, respectivament. Després, més allunyat, tenim un grup amb un nombre semblant d’entitats, que representen cadascun entre el 8% i el 7%. Són Sarrià Sant Gervasi, amb 426 entitats; Horta-Guinardó, amb 394; Sant Andreu, amb 395, i Nou Barris, amb 388. Finalment, més allunyat, tenim les Corts, amb 282 entitats, el 5,2%.

Densitat associativa

L’informe ens mostra una distribució territorial desigual amb una majoria d’entitats concentrades a Ciutat Vella, la dreta de l’Eixample, i Vila de Gràcia. El segon bloc de distribució territorial correspon als barris del centre de la ciutat així com Sants, Poblenou i Sant Andreu.

En canvi, si es té en compte la densitat per habitant, molts barris al centre Barcelona es situen per sota de la mitjana de la ciutat: 3,3 entitats per cada 1000 habitants.

La Vila de Gràcia destaca com el barri més participatiu en associacions del barri, seguit per Sant Andreu, Sants, Poblenou i altres barris més perifèrics del districte d’Horta-Guinardó.

Pel que fa a categories d’entitats, l’informe reflecteix que el nombre de les entitats categoritzades com immigració és relativament baix en relació a les altres categories; aquestes es concentren sobretot a Ciutat Vella.

Quant a les entitats esportives, d’educació i formació es distribueixen de manera generalitzada per tot el territori, sobretot les que tenen a veure amb educació, doncs estan estretament relacionades amb les AMPA i altres associacions vinculades en el sector educatiu.

Per consultar l’informe sencer podeu fer-ho i descarregar-lo a través d’aquest enllaç.