×

Error message

Deprecated function: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in include_once() (line 20 of /var/www/apps/app0486/www/acciocomunitaria/includes/file.phar.inc).

Convocatòria de subvencions per a la realització de projectes d’acció comunitària 2020-21

19/12/2019 - 23:47 h

Acció comunitària. Els projectes que es subvencionaran han de tenir com a marc els objectius de la Direcció de Serveis d’Acció Comunitària, reflectits al Pla Municipal d’Acció Comunitària 2018-2022.

L’Ajuntament de Barcelona ha aprovat la convocatòria de concessió de subvencions per a projectes en el Marc de l’Acció Comunitària de la Ciutat de Barcelona pel període 2020-2021. El termini per presentar-s’hi comença el 31 de desembre i acaba el dia 29 de gener de 2020.

S’ha aprovat en comissió de govern  la convocatòria 2020-2021 per a l’atorgament de subvencions en el marc de l’acció comunitària a la ciutat de Barcelona amb durada pluriennal. Seran objecte de subvenció aquells projectes que fomentin activitats d’interès públic o social que tinguin una triple intencionalitat transformadora:

– L’enfortiment (apoderament) de la comunitat i del territori.
– La millora de les condicions de vida (donant resposta a necessitats).
– La inclusió/cohesió social.

El termini de presentació de sol·licituds serà del 31 de desembre al 29 de gener de 2020 i només es poden presentar telemàticament a través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Barcelona.

Els sol·licitants han de ser  entitats sense afany de lucre constituïdes i actives. En cap cas s’admetran gremis, universitats, col·legis professionals, associacions de professionals (siguin o no sense ànim de lucre) o cooperatives que no tinguin la condició de sense ànim de lucre.

Els altres requisits a tenir en compte són que la seu de l’entitat ha de ser a Barcelona i que el projecte i les activitats que se’n deriven es facin en el terme municipal de Barcelona.

Un mateix sol·licitant només pot presentar un màxim de dues sol·licituds de projectes diferents a aquesta convocatòria.

 

Qualsevol projecte és vàlid?

No, caldrà complir un seguit de requisits. En concret: Que el projecte tingui objectius i finalitats coincidents amb el que s’estableix en aquesta convocatòria; que siguin activitats o projectes que complementin la competència municipal; realitzades entre l’1 de gener de 2020 i el 31 de desembre de 2021; siguin sense afany de lucre; incorporin objectius finalistes i avaluables; evitin el llenguatge sexista i no s’hagin presentat a la convocatòria pluriennal d’acció comunitària 2018-19.

Segons el document aprovat, es valoraran projectes que:

 • Plantegin accions/projectes en col·laboració amb els serveis públics (educació, salut, serveis socials) i/o amb els equipaments de proximitat del territori.
 • Plantegin nous projectes i noves maneres de fer a la vida de la comunitat, amb la implicació de la ciutadania/veïnatge.
 • Plantegin la incorporació dels serveis públics bàsics així com altres serveis, equipaments de proximitat, entitats del barri/s i veïnatge als espais de decisió i seguiment del projecte.
 • Facin créixer la metodologia comunitària de la ciutat.

 

Els criteris de valoració

Per a l’atorgament de les subvencions, s’aplicaran els següents criteris generals de valoració:

 • La base social de l’entitat (el nombre de persones associades i voluntàries), la trajectòria (els projectes realitzats en anys anteriors, propis i en col·laboració amb altres: serveis, equipaments, entitats i/o veïnatge en els darrers dos anys).
 • La determinació de l’àmbit geogràfic d’implementació, i l’argumentació de les necessitats i les prioritats per a l’adequació del projecte a la realitat social i als col·lectius als quals s’adreça.
 • Impacte esperat entre les persones i col·lectius implicats així com l’impacte en la sensibilització de la població en general respecte a l’objecte del projecte i l’impacte relacionat amb la millora mediambiental i social.
 • La sostenibilitat econòmica així com la capacitat d’aportació de recursos propis al projecte.
 • La incorporació de la perspectiva intercultural i de gènere.

També es tindran en compte els següents criteris específics:

 • La concreció del projecte (línies de treball i metodologia, calendari, avaluació, comunicació, transparència, innovació….).
 • La participació de la ciutadania en general, associada i no associada, i que es promogui la participació activa de les persones amb especial vulnerabilitat en la definició i implementació del treball a realitzar.
 • Les propostes que incorporin la visió de construir projectes col·lectius amb perspectiva comunitària amb diversos agents del territori com són els serveis públics, els equipaments de proximitat, els agents socioeconòmics del barri, les entitats, la ciutadania i el veïnatge.
 • La presentació d’una estratègia de sostenibilitat i perdurabilitat del de les accions al territori.

L’ import màxim per sol·licitud serà de 25.000 anuals i serà un percentatge del cost total de l’activitat o projecte objecte de la subvenció. Per norma general, la quantia de la subvenció atorgada no ultrapassarà el 50% de la despesa total del projecte.

 

Més informació?

Podreu consultar les bases de la convocatòria al web de l’Ajuntament de Barcelona a partir del 31 de desembre de 2019 o sol·licitar més informació al correu associacionisme@bcn.cat.

S’aconsella presentar els projectes quan abans millor per a evitar problemes que poguessin sorgir a darrera hora i per a accelerar les tasques de resolució de la convocatòria.