La transparència en el món associatiu de la ciutat

26/11/2020 - 08:40 h

Recursos. A partir de l’anàlisi d’un centenar d’entitats sense ànim de lucre s’han conclòs que la majoria poden millorar i consolidar els canals de transparència que tenen

La Direcció del Servei d’Acció Comunitària publica un estudi sobre la transparència en la gestió de les entitats sense ànim de lucre a la ciutat amb un doble objectiu: conèixer el grau de transparència del món associatiu i promoure una reflexió conjunta sobre els reptes que representa la transparència com a valor democràtic.

De l’estudi se’n desprèn que la majoria d’entitats estudiades (el 84%) poden millorar els mecanismes de transparència, i que el 13% no disposa de cap canal d’informació relacionat amb aquest tema.

L’estudi, que ha analitzat un centenar d’entitats sense ànim de lucre i amb incidència en la vida associativa, participativa i comunitària de la ciutat, vol servir com a eina de treball conjunta per abordar millores, detectar necessitats i destinar-hi recursos

Ser més transparents pot representar una oportunitat per a les entitats per transmetre valors atractius per a la ciutadania, aconseguir més compromís per part dels socis i sòcies i tenir un bon posicionament per accedir a recursos públics.

Marge de millora

Alguns dels aspectes que s’han de millorar, segons l’informe, són la informació sobre la seva visió, missió i valors (només ho comuniquen el 56% de les entitats) i la publicació dels projectes que desenvolupen (només ho fan el 67% de les analitzades). A més, un 19,6% desconeix si estan obligades a complir o no la Llei de transparència.

Per dur a terme l’estudi s’han tingut en compte aspectes com els canals d’informació que fan servir les entitats per fer-se visibles, la qualitat i el grau d’actualització dels continguts, si tenen un apartat dedicat a la transparència, si comuniquen amb claredat la missió i els valors que tenen, les dades bàsiques, l’estructura, els projectes i el pressupost, entre altres.

Més informació