Espais de trobada: La cultura i l’educació per combatre les desigualtats en el territori

Acció comunitària. Una activitat feta per visibilitzar com el moviment comunitari del territori pot generar iniciatives i espais per reduir desigualtats

Tècnics i professionals d’equipaments i escoles compartint, de forma oberta, reflexions i preguntes per fer dels centres cívics, els casals del barri i les escoles centres de vida comunitària

El dijous 28 de març al Centre Cívic Baró de Viver (9:30h) tindrà lloc un debat i presentació d’experiències per combatre les desigualtats en el territori mitjançant espais de trobada entre agents culturals i educatius. L’activitat s’inclou en la VI Trobada d’Energies Comunitàries que té lloc a la Franja Besòs de Sant Andreu del 21 al 30 de març de 2019.

Un espai de trobada

A partir de les experiències de diversos centres educatius coneixerem els ingredients que fan que es generin espais de trobada entre agents culturals i educatius per combatre les desigualtats al territori. Es tracta de debatre, a partir de l’experiència de cada persona, aspectes com els reptes que representen i els aprenentatges adquirits. A partir de tallers pràctics podrem posar el cos per respondre’ns.

Aquesta activitat està adreçada a professionals, entitats i persones interessades en projectes educatius i culturals i compta amb les experiències convidades de l’Escola El Til·ler, Escola Els Horts, IES Montjuïc i la Biblioteca Bon Pastor.

La VI Trobada d’energies comunitàries

Els barris de Barcelona estan plens d’iniciatives comunitàries: de veïnes i veïns que es troben i s’organitzen amb finalitats molt diverses i que omplen de vida i d’oportunitats les biblioteques, els casals, els centres cívics, les escoles…

La VI Trobada de les Energies Comunitàries que mouen la ciutat de Barcelona vol ser una oportunitat per conèixer, reconèixer i connectar totes aquestes iniciatives, els projectes comunitaris i les persones que els fan possibles.

La VI trobada té lloc a la Franja Besòs de Sant Andreu del 21 al 30 de març de 2019.

Activitats de lliure accés amb inscripció prèvia a través del web ajuntament.barcelona.cat/acciocomunitaria/energies_ comunitaries