El servei de suport psicològic adreçat a joves i adolescents s'estén a tota la ciutat

A Ciutat Vella el servei s'ofereix des del 2018 i està ubicat al Casal de Joves Palau Alòs.

..
06/04/2021 - 14:32 h - Adolescència i joventut Ajuntament de Barcelona

A Ciutat Vella, el servei s’ofereix des del 2018 al Casal de Joves Palau Alòs, al Casc Antic:

Les atencions del servei Konsulta’m han augmentat a la ciutat al voltant del 138% durant el darrer any. En concret, durant el 2020 es van atendre 734 consultes de 448 joves, dels quals el 58% eren dones. El 18% de persones ateses tenien entre 12 i 14 anys, el 40% entre 15 i 17 anys i el 42% restant tenien més de 18 anys. Pel que fa als motius de consulta, el 44% va adreçar-se al servei per malestar psicològic o emocional i un 29% per dificultats relacionals.

El Konsulta’m forma part del Pla de salut mental de Barcelona 2016-2022, consensuat amb les entitats i serveis de la Taula de Salut Mental de la ciutat i dissenyat per oferir una resposta especialitzada, àgil i immediata sense derivació ni cita prèvia per abordar el més aviat possible el patiment i la sensació de malestar del jovent i evitar que s’agreugi o es cronifiqui.

Podeu consultar els punts del servei i els horaris al seu web.

.. Enquesta de salut de Barcelona 2021. ..