S’inicia el procés participatiu de renovació del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat

..
22/01/2024 - 13:45 h

Arrenca el procés que culminarà amb el nou document marc de treball de la Xarxa Barcelona + Sostenibles i del Consell Ciutadà per la Sostenibilitat. Hi estan interpel·lades totes les organitzacions que en formen part i també la ciutadania en general. El 31 de gener i l’1 de febrer tindran lloc dues sessions virtuals de presentació del procés i de debat.

En els darrers dos anys, Barcelona + Sostenible ha estat treballant en els seus diferents espais, amb el lema “La Xarxa en transformació”, com ha de ser el seu nou marc de treball. La feina duta a terme durant tot aquest temps estableix quatre grans novetats amb relació al model de xarxa anterior:

  1. Un nou document marc: un full de ruta que es fonamenti en el nou concepte de sostenibilitat basat en la teoria del Dònut per refermar el compromís de la Xarxa i l’ambició.
  2. Treball per reptes col·laboratius: un conjunt d’accions que treballin per aconseguir un mateix objectiu quantitatiu amb mesures que cadascú pot fer des del seu camp d’actuació.
  3. Un nou model de Xarxa B+S: amb diferents nivells d’implicació amb serveis i beneficis diferenciats, atenent a necessitats diferents i limitació de recursos.
  4. La incorporació de la ciutadania no organitzadaa la Xarxa B+S.

Ara, ha arribat l’hora d’enfilar l’agulla i plasmar tota aquesta feina en un nou document de valor estratègic i voluntat inspiradora que sigui marc de referència per a les organitzacions que formen part de la Xarxa i n’orienti l’acció.

El procés participatiu

Amb aquesta fita, arrenca el procés participatiu de renovació del Compromís que es durà a terme a través de la plataforma Decidim.Barcelona. Hi estan interpel·lades totes les organitzacions membres de la Xarxa i també la ciutadania en general.

Els dies 31 de gener i 1 de febrer tindran lloc dues sessions virtuals per presentar el procés i generar debat i recollir aportacions al voltant dels 10 grans reptes que afrontarà la ciutat els propers 10 anys. Per dinamitzar millor el debat, es faran 5 grups cadascun dels quals treballarà dos reptes: 1) Emergència climàtica i model energètic, 2) Pèrdua de biodiversitat i tancament del cicle de l’aigua, 3) Salut i model cultural i educatiu, 4) Model alimentari i model de producció i consum, i 5) Accés a l’habitatge i mobilitat segura, sostenible i saludable. En el formulari d’inscripció podreu indicar en quin voleu participar.

Durant tot el mes de febrer s’obrirà un espai de text col·laboratiu al Decidim.Barcelona on es podran fer aportacions i esmenes al document del nou marc de treball.


El nou document marc

El procés participatiu parteix d’un document inicial que serà l’objecte de deliberació. Aquest document inicial s’ha generat a partir dels treballs previs: el balanç del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022, el Retrat de ciutat fet seguint el model de l’economia del Dònut l’any 2022, tallers participatius del City Dònut, sessions de la Comissió Permanent i del Plenari del Consell Ciutadà per la Sostenibilitat i trobades sectorials de la Xarxa Barcelona + Sostenible.

Amb el nou document marc, impulsat pel Consell Ciutadà per la Sostenibilitat, la Xarxa Barcelona + Sostenible i l’Ajuntament de Barcelona, es vol reforçar el treball col·lectiu, en un context en què urgeix donar respostes fermes i comunes davant l’escenari d’emergència climàtica i de crisi ecosocial.