Campanya de la Guàrdia Urbana per afavorir la mobilitat del transport públic

L’objectiu de la campanya és afavorir el bon funcionament i la fluïdesa del transport públic de superfície, en especial dels autobusos i taxis.

taxi
18/09/2023 - 11:18 h - Seguretat i prevenció Ajuntament de Barcelona

Per assolir aquest objectiu, es detectaran i es corregiran les infraccions relacionades amb:

  • Estacionaments incorrectes i parades antireglamentàries als carrils bus, carrils reservats i parades de transport públic.
  • Circulació de vehicles no autoritzats pel carril reservat (bus/taxi).

El Pla de mobilitat urbana (PMU) planteja un conjunt de mesures encaminades a donar més protagonisme als vianants i als ciclistes, a fomentar l’ús del transport públic col·lectiu i a reduir l’ús del vehicle privat amb l’objectiu de millorar la qualitat de la ciutat, la seguretat viària i l’eficiència del conjunt del sistema de mobilitat.

Així, un dels seus principals objectius és incrementar els desplaçaments en mitjans més sostenibles, entre els quals destaca el transport públic.

La campanya estarà activa a tota la ciutat fins diumenge, de les 6.00 a les 22.00 hores.