L’Ajuntament de Barcelona signa un nou dret de superfície per construir un edifici de cohabitatge a Sants-Montjuïc

..
21/02/2024 - 14:18 h - Habitatge Ajuntament de Barcelona

El juny del 2022, el ple de l’Ajuntament de Barcelona va aprovar incorporar al Conveni ESAL el solar de propietat municipal situat al carrer del Gessamí, 11-13, i obrir un concurs destinat a cooperatives per construir un edifici d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús (o cohabitatge).

Aquest dimarts, 20 de febrer, l’Ajuntament de Barcelona, a través de l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació (IMHAB), ha signat el dret de superfície per fer possible la construcció d’aquest bloc de pisos al barri de la Font de la Guatlla.

Serà la Cooperativa La Xarxaire l’encarregada de la construcció i gestió en arrendament de protecció oficial d’aquest conjunt d’habitatges. La durada del dret de superfície serà de 99 anys, comptant a partir de la signatura del contracte.

Segons descriu el document signat, la Cooperativa La Xarxaire es compromet a executar les obres en el termini de dos anys, com a màxim, a partir del moment en què obtingui la llicència d’obres.

Desenvolupament del Conveni ESAL

El projecte del carrer del Gessamí forma part del Conveni ESAL, signat el 2020 per l’Ajuntament de Barcelona i les principals federacions de cooperatives i fundacions d’habitatge social. Aquest conveni neix per ser un mecanisme pioner de cooperació amb el tercer sector, en què s’assignen solars públics a les entitats sense ànim de lucre i la cessió dels sòls.

Això permet impulsar la construcció i rehabilitació d’habitatges de protecció oficial destinats a lloguer i cessió del dret d’ús (cohabitatge) mitjançant la constitució de drets de superfície. És una eina que impulsa el creixement del parc públic d’habitatges, al mateix temps que diversifica el ventall d’agents que s’hi involucren.

El Conveni ESAL és una aliança entre l’Ajuntament de Barcelona i la Federació de Cooperatives d’Habitatges de Catalunya (FCHC), la Coordinadora de Fundacions d’Habitatge Social (Cohabitac), l’Associació Xarxa d’Economia Solidària (XES) i l’Associació de Gestors de Polítiques Socials d’Habitatge de Catalunya (GHS).

Els projectes que es presenten han de complir els següents criteris:

  • Celeritat i industrialització en la tramitació i construcció o rehabilitació d’habitatges.
  • Capacitat tècnica i econòmica per garantir l’execució de l’obra.
  • Preus protegits de lloguer i de quotes de cessió.
  • Evitar la concentració de projectes en pocs promotors.
  • Criteris d’emergència climàtica.
  • Foment dels lligams comunitaris.

Si vols ampliar aquesta informació, pots visitar el web d’Habitatge assequible amb promotors socials i cooperatius.

Més informació