Acord històric per a uns pressupostos de ciutat

Acord històric per a uns pressupostos de ciutat

20/01/2020 19:33

Ajuntament. Tenen un ampli suport polític (33 dels 41 regidors) i per primera vegada superaran els 3.000 milions d’euros.

Per primera vegada, el pressupost municipal superarà els 3.000 milions d’euros. L’acord al qual ha arribat el Govern amb els grups municipals d’ERC i J×Cat, que suposa un amplíssim consens polític (33 dels 41 regidors del consistori municipal), permetrà incrementar la inversió i la despesa pública i consolidar polítiques per combatre les desigualtats socials, afrontar l’emergència climàtica i apostar per un model de desenvolupament sostenible de la ciutat.

L’acord inclou el compromís de les forces polítiques per treballar en un nou model de finançament municipal similar a l’estàndard europeu, que és dues vegades superior al de Barcelona.

També es promou fer la transició cap a un sistema tributari local més redistributiu o treballar per eliminar els impediments que les lleis estatals posen per incrementar la despesa, el deute i la inversió municipal. D’aquesta manera, s’assolirà més autonomia financera per destinar-la al servei de la ciutadania.

En aquest sentit, l’acord es compon de vuit mesures que incideixen fonamentalment en la promoció de l’habitatge públic social, la millora de l’espai públic, l’impuls de la sostenibilitat i la lluita contra les desigualtats socials i del territori.

Fins a 170 milions per a polítiques d’habitatge

El pressupost previst per al 2020 incrementa en 50 milions la partida destinada a garantir l’accés a l’habitatge, sobretot, als col·lectius més desafavorits. En total, es podran destinar fins a 170 milions d’euros a l’increment del parc d’habitatge públic destinat al lloguer social tant mitjançant la compra com l’expropiació, el tempteig i el retracte o la recepció d’immobles d’altres institucions.

També es preveu assolir aquest repte fomentant el cooperativisme, la participació del tercer sector social o nous models d’habitatge compartit per a persones grans.

Un total de 50 milions per impulsar la sostenibilitat

Es planteja un fons d’inversió de 50 milions per facilitar la transició energètica i sostenible del parc d’habitatges i equipaments de la ciutat. El fons ha de tenir un efecte multiplicador i atraure fonts de finançament alternatiu (privat o d’altres administracions).

Una ciutat més verda i saludable

S’invertiran 30 milions d’euros a la renaturalització de la ciutat amb l’impuls dels corredors verds que queden pendents, la recuperació d’interiors d’illa de l’Eixample com a parcs urbans o la instal·lació de cobertes verdes i murs vegetals, entre altres mesures.

Foment de l’ocupació i pla educatiu 0-3 anys

L’aposta per l’ocupació de qualitat comportarà que s’elabori un pla d’ocupabilitat per a col·lectius amb un risc especial d’exclusió. També es reforçarà la formació professional i s’implementarà un programa de beques salari que redueixi el risc d’abandonament. 

D’altra banda, es crearà un pla per universalitzar la formació dels 0 als 3 anys, com a mecanisme per reduir els desequilibris socials. Es construiran escoles bressol municipals en aquells barris en què encara no n’hi ha i es fomentaran altres espais alternatius per a nadons.

Millores a l’espai públic

Durant l’exercici 2020 s’inclouran al Pla d’inversions municipal un total de 36 inversions en cada un dels deu districtes de la ciutat.

També es preveuen actuacions d’àmbit de ciutat com la finalització de les obres de la tercera fase del col·lector del Paral·lel, l’adquisició de locals per llogar-los a un preu social a entitats o comerços o destinar l’1% de l’obra pública a recuperació patrimonial.

Projectes per millorar els serveis de la ciutat

L’acord posa l’accent també en 28 projectes de reforç i millora de serveis bàsics que contribueixin a la reducció de les desigualtats, l’impuls de l’economia social i solidària i la defensa dels drets de les dones, especialment les dones en situació de vulnerabilitat social, i del col·lectiu LGTBI.

Noves fonts d’ingressos

Les ordenances fiscals aprovades el mes de desembre es reforçaran amb mesures que afavoreixin la progressivitat i el combat de l’emergència climàtica ambiental. Per exemple, s‘estableix una taxa per impulsar el reciclatge i reduir la generació de residus, es modifiquen les taxes d’aparcament segons criteris de contaminació i s’estableix el recàrrec a l’impost d’estades turístiques.

Avaluar l’impacte de les polítiques públiques

L’acord també impulsa el compromís de crear un programa municipal per analitzar i informar la ciutadania de l’impacte de les diferents polítiques públiques municipals.

L’acord es debatrà a la Comissió d’Economia i Hisenda de dimarts, 22 de gener, i s’aprovarà definitivament al ple del 31 de gener.

 

Compartiu aquest contingut