Acord per a una nova normativa de terrasses

Acord per a una nova normativa de terrasses

11/12/2017 12:02

Consens generalitzat per redactar una nova normativa més comprensible i aplicable i que s’adapti a les necessitats reals del veïnat, dels restauradors i del territori

Consens generalitzat per redactar una nova normativa més comprensible i aplicable i que s’adapti a les necessitats reals del veïnat, dels restauradors i del territori

Després de mesos de treball, s’ha assolit un acord de ciutat per modificar l’ordenança de terrasses perquè sigui més aplicable i s’adapti a les necessitats reals del veïnat, els restauradors i el territori. El nou articulat té un suport ampli dels grups municipals, i es preveu que s’aprovi a principis del 2018 en el Consell Plenari i que es faci efectiu amb la màxima celeritat.

D’aquesta manera, s’aposta per establir uns criteris generals per a tota la ciutat que garanteixin un bon ús de l’espai públic i la convivència amb el veïnat, i alhora, es tenen en compte les singularitats i especificitats de cada districte i les característiques pròpies de cada territori.

A més, es creen zones d’excel·lència en què les terrasses hauran de complir uns estàndards superiors de qualitat pel que fa al disseny, la integració en l’entorn i les condicions de manteniment.

Millores de l’ordenança

Alguns dels criteris bàsics que planteja la modificació de l’ordenança són els següents:

  • La ubicació de les terrasses passa de ser obligatòria a preferent davant del local. A més, de manera justificada se’n pot valorar l’ampliació de la longitud.
  • És obligatori respectar l’espai lliure necessari per garantir l’accessibilitat universal i la seguretat. Cal mantenir una distància lliure de pas d’1,80 metres a continuació de la façana, que excepcionalment es podrà reduir a 1,50 metres.
  • Les terrasses no podran impedir o dificultar la utilització dels serveis públics, l’ús i el manteniment del mobiliari urbà, la visualització dels senyals de trànsit i l’accés a altres establiments i edificis privats.

Es treballarà perquè es retirin de manera progressiva les estufes de combustió, l’ús de les quals ara és permès durant la temporada d’hivern.

A més, per fomentar les bones pràctiques, s’estableixen nous criteris pel que fa al règim sancionador.

Compartiu aquest contingut