Més de quatre-cents professionals s’incorporen a la plantilla municipal

Més de quatre-cents professionals s’incorporen a la plantilla municipal

10/01/2017 17:26

D’aquests professionals, 260 reforçaran l’atenció dels serveis socials per donar resposta a l’augment de la demanda en aquest àmbit

D’aquests professionals, 260 reforçaran l’atenció dels serveis socials per donar resposta a l’augment de la demanda en aquest àmbit.

Les contractacions formen part del Pla de recursos humans municipal, que pretén modernitzar la plantilla municipal, millorar la contractació pública, recuperar la capacitat de gestió directa dels serveis i reduir les externalitzacions.

La incorporació d’aquests 400 treballadors es farà durant els primers mesos de l’any en el marc del Pla de recursos humans per a aquest mandat. Aquestes contractacions representen la meitat de les necessitats identificades de l’estructura de l’Ajuntament causades per baixes, jubilacions i interinitat sostinguda.

Més de la meitat d’aquestes noves incorporacions passaran a reforçar l’atenció directa dels equips d’atenció a la infància i l’adolescència, dels centres de serveis socials i de serveis especialitzats per a persones amb discapacitat, ja que la demanda de serveis socials s’ha incrementat fins a un 30% en els darrers anys.

En l’àmbit dels serveis territorials dels districtes, s’incorporaran prop de 150 persones, que reforçaran principalment els serveis de llicències i inspecció, i també la resta de serveis com la gestió de recursos, els serveis a les persones i al territori i els equips d’obres.

El Pla de recursos humans també vol abordar, cas per cas, les situacions d’externalitzacions, que afecten al voltant de 250 serveis del consistori, així com concentrar capital intel·lectual.

El pla preveu que fins al 2019 s’incorporin almenys 1.900 persones a la plantilla municipal mitjançant places d’oferta pública i borses de treball.

*********

Compartiu aquest contingut