Preacord per millorar les condicions laborals del personal municipal

Preacord per millorar les condicions laborals del personal municipal

28/06/2018 16:21

Ajuntament. Els sindicats i l’Ajuntament han acordat més flexibilitat horària, incrementar les mesures de conciliació i recuperar el poder adquisitiu d’abans de la crisi.

Després d’un llarg procés de negociació, l’Ajuntament i els sindicats han arribat a un consens sobre el conveni de condicions comunes dels empleats públics municipals 2017-2020. S’han introduït clàusules que permetran més flexibilitat horària als treballadors, s’incrementen les mesures per conciliar la vida laboral i familiar i, en l’apartat de retribucions, es preveu recuperar el poder adquisitiu perdut des del 2008, quan va començar la crisi.

L’Ajuntament i els sindicats amb representació a la Mesa de Negociació (UGT, CCOO i SAPOL) han tancat un preacord per al conveni laboral que permet millorar les condicions dels treballadors municipals i, alhora, garantir els serveis a la ciutadania sense posar en risc l’estabilitat pressupostària del consistori.

Destaquen les millores acordades per conciliar millor la vida laboral i familiar. Per exemple, els treballadors municipals podran gaudir d’un permís de paternitat de sis setmanes, dues més que el que marca la llei. També es permetrà que s’agafin la reducció de jornada aquelles persones que tinguin cura d’un familiar en situació de dependència, i no només aquelles que tenen fills al seu càrrec com fins ara. També s’incrementa la flexibilitat horària a fi de permetre als treballadors i treballadores que adaptin la seva jornada en funció de les seves necessitats.

En l’apartat econòmic també s’ha assolit un preacord per millorar les retribucions anuals un 3% fins a l’any 2020. Aquestes millores permeten recuperar el poder adquisitiu perdut en els últims deu anys, quan va esclatar la crisi.

Compartiu aquest contingut