Una proposta de pressupost d'estabilitat econòmica i prioritat social

Una proposta de pressupost d'estabilitat econòmica i prioritat social

10/10/2017 17:43

Pressupost. El projecte evidencia que l'economia de la ciutat no s'atura i referma l’aposta per l’atenció a les persones, la mobilitat sostenible i el benestar de la ciutadania.

El primer projecte del pressupost municipal per al 2018 referma l'aposta municipal per l’atenció a les persones, especialment als col·lectius més fràgils; la mobilitat sostenible, amb un reforçament de la xarxa de transport públic, i el benestar de la ciutadania, posant un èmfasi especial en les polítiques d'habitatge i la cultura.

El projecte de pressupost preveu una despesa de 2.642,9 milions d’euros, que incrementa els recursos disponibles en l’exercici actual en més de 62,4 milions d’euros, un 2,4% més respecte a l’exercici anterior. El primer tinent d’alcaldia, Gerardo Pisarello, ha destacat que “és una proposta rigorosa, solvent i amb un clar èmfasi en l’atenció social, que serveix per estimular l’activitat econòmica a la ciutat i per aprofitar el talent i el dinamisme econòmic que té i continuarà tenint més enllà de la conjuntura actual”.

Pisarello també ha volgut emfasitzar que aquesta proposta pressupostària “és un missatge d’estabilitat, de normalitat institucional per mostrar que, malgrat la incertesa que estem vivint, la ciutat no s’atura, continua treballant“.

Els eixos fonamentals de la despesa s’articulen al voltant de les polítiques de servei i atenció a les persones, especialment a col·lectius com infància, joventut o persones amb discapacitat. La promoció de la mobilitat sostenible i el reforçament i millora del transport públic metropolità, amb un increment del 15%, és una altra de les principals partides de la planificació econòmica municipal.

Així mateix, creixen els recursos destinats a mesures de benestar comunitari, com ara la neteja viària, l’abastament d’aigua o l’enllumenat públic, i les partides destinades a cultura, educació i urbanisme i habitatge, tant pel que fa a la construcció de pisos com per a les ajudes a la rehabilitació.

Solvència i equilibri financer

El pressupost sustenta l’aplicació del Pla de recursos humans que pretén ampliar i modernitzar l’estructura de personal municipal. Un altre dels objectius és evitar el dèficit i mantenir la solvència de l’Administració local per poder continuar pagant els seus proveïdors a trenta dies.

S’obre ara un període de debat i negociació amb els diferents grups municipals amb l’objectiu de presentar el pressupost a la Comissió d’Economia del mes de novembre per a la seva aprovació provisional.

Més informació

Compartiu aquest contingut