Transparència

Ada Colau Ballano

Ada Colau Ballano (Barcelona, 1974) és la primera dona alcaldessa de la història de Barcelona. Va créixer al barri del Guinardó i actualment viu al costat de la Sagrada Família. Ha dedicat part de la seva carrera professional a la investigació i a la defensa dels drets humans, fent èmfasi especialment en el dret a l’habitatge. Les seves competències professionals i polítiques s’han forjat en els darrers vint anys i són fruit d’estudis acadèmics, de la tasca que ha desenvolupat en organitzacions civils i de la participació en moviments socials.

Contacteu amb l’alcaldessa:Go to facebook
Segueix-la: Go to facebook Go to facebook Go to facebook

Agenda

09:00h a 09:30h3 març

Agenda premsa

10:30h a 11:30h3 març

Signatura acord d'adhesió a l'Aliança País Pobresa Infantil Zero

Lloc: Ajuntament de Barcelona

Sou de l'alcaldessa de Barcelona

El Consell plenari municipal fixa el sou en 100.000 € bruts anuals dels quals

900 € Complement per responsabilitat i cures

Retencions per llei

Percep 2.291,03€ nets a raó de 14 pagues anuals complint amb el codi ètic de BComú

Dóna la diferència a entitats o projectes socials que decideix el Plenari de BComú

Criteris de gestió de l'alcaldia

Renúncia de retribucions extres

L’alcaldessa renuncia a les retribucions per l’assistència al consell i a la junta de l’AMB com a presidenta. El codi ètic de BComú estableix que els representants no cobrin retribucions extres per assistència a òrgans de govern.

Consulta de la declaració de renúncia

Transport i menjar

L’alcaldessa disposa d’un cotxe de seguretat que fa servir per a desplaçaments llargs o quan ha de traslladar-se en poc temps d’un lloc a un altre. També utilitza el transport públic. D'altra banda, l'alcaldia disposa històricament d’un servei de cuina per a reunions de treball. Per indicacions de l’alcaldessa i seguint criteris d’estalvi, s’ha establert que el cost per persona sigui d’un màxim de 14,5 euros. L'alcaldessa també té una targeta de crèdit per a àpats de reunions i imprevistos fora de l’Ajuntament.

Atencions protocol·làries

L’alcaldessa no accepta obsequis de valor econòmic. Els obsequis fruit d’atencions protocol·làries habituals s’inventarien i s’arxiven en dipòsits municipals.

Viatges

Per als viatges es tenen en compte criteris d’estalvi. El transport sempre és en classe turista. Es pot preveure un cotxe de lloguer si hi ha desplaçaments llargs durant el viatge.

Els àpats, bitllets de transport públic, trajectes en taxi o altres despeses imprevistes es recullen amb el concepte únic de bestreta.

 

Compartiu aquest contingut