Torre 6, carrer Tapineria

Intervencions arqueològiques

És la sèrie més important del fons que recull el Centre de Documentació

Són el resultat d’una intervenció arqueològica en una àrea concreta o una adreça específica. Acostumen a ser documents inèdits, que per llei els arqueòlegs estan obligats a realitzar al finalitzar la intervenció.

Gràcies a la Carta Arqueològica moltes de les memòries es poden consultar a text complert al web. Però encara hi ha una part important del fons que no està digitalitzat i memòries no realitzades, només tenim part de la documentació original, dibuixos, fotografies, planimetria, s’està treballant per regularitzar-ho. Gràcies al projecte Open Challenge, s’han pogut digitalitzar algunes intervencions arqueològiques antigues.

Es pot consultar tot el fons a la pàgina : Arxiu del Servei d’Arqueologia de Barcelona

Compartiu l'artícle

  • Google +