Funcions i objectius

  • Contraescarpa Mercat de Sant Antoni

  • Contraescarpa Mercat de Sant Antoni

El Servei d’Arqueologia de Barcelona, ha d’incidir de manera activa en la gestió i la recerca sobre el patrimoni arqueològic i històric de la nostra ciutat.

La seva activitat ha de portar una gran eficiència en l’organització dels treballs i un increment de la transferència de coneixement i la divulgació del valor social de l’arqueologia, i la seva importància vers la societat, duent a terme una tasca pro-activa vers aquest patrimoni.

Els seus objectius son:

  • Planificar les intervencions arqueològiques a Barcelona
  • Planificar la recerca arqueològica, recolzant recerques foranies i impulsant nous projectes interns.
  • Agilitar la gestió del patrimoni arqueològic
  • Garantir la salvaguarda del patrimoni arqueològic de la ciutat
  • Treballar per definir noves maneres d’interpretar i presentar el patrimoni

El Servei d’Arqueologia està organitzat en dues  àrees:

  • Intervencions

Responsable:  Josep Pujades

Conservació Preventiva i Restauració: Montserrat Pugès

Tècnics: Xavier Maese, Laia Macià, Silvia Lezana

  • Prevenció i Documentació

Responsable: Carme Miró

Tècnics: Xavier Maese, Laia Macià, Encarna Cobo

Compartiu l'artícle

  • Google +