Intervencions en curs

  • Intervenció Mercat de Sant Antoni. Codi 003/12

    El Mercat de Sant Antoni

    Eixample

    fa 6 anys | 10.546 visites

    Els treballs arqueològics duts a terme en els darrers mesos han permès documentar un tram de via romana altimperial, un mas del segle XIV, un segon mas del segle XVI, i part del baluard de Sant Antoni i el seu sistema defensiu.