Intervencions finalitzades

Urbanització dels carrers del voltant del Mercat del Born

Ciutat Vella | Data d'inici: 20-08-2012 | Data de finalització: 31-07-2013

Noves troballes arqueològiques de l’antic barri de la Ribera (S.XVI-XVIII) a les obres al voltant de l’antic Mercat del Born

19 desembre, 2013 | fa 7 anys | 4.873 visites

Des de l’agost de 2012  fins al juliol de 2013 es van dur a terme nous treballs arqueològics als carrers del voltant del Mercat del Born -carrer de la Ribera, carrer Comercial, carrer de la Fusina, passatge Mercantil, passeig del Born i plaça Comercial-, al districte de Ciutat Vella. La intervenció, de caràcter preventiu, consistí en el seguiment arqueològic de les obres d’urbanització dels carrers al voltant del Centre Cultural Born, que inclou la construcció de quatre búnquers per a la xarxa de recollida pneumàtica de sòlids urbans.

Els treballs arqueològics van consistir en rebaixos fets amb màquina al llarg dels carrers, fins assolir la cota d’afectació d’obra. Quan s’han localitzat restes arqueològiques s’ha procedit a la seva excavació i documentació.

Les troballes realitzades durant la intervenció han permès ampliar el coneixement de la trama urbana de l’antic barri de la Ribera. Aquesta ja va ser àmpliament documentada durant la intervenció duta a terme entre els anys 2001 i 2002 a l’interior de l’antic Mercat del Born, i que va permetre documentar fins a 8.000m2 de l’antiga trama del barri de la Ribera, destruït a partir de 1716 per ordre de Felip V durant el procés de construcció de la ciutadella borbònica. Aquests treballs van documentar fins a 8 illes de cases i 9 carrers –carrer de Na Rodés, carrer dels Ventres, carrer Gensana, carrer Qui Va del Born, carrer del Joch de la Pilota, carrer Abella, carrer Malla i carrer Xuclés-, a més d’un tram del Rec Comtal, que vertebra i marca la trama urbana en aquest sector.

Així, doncs, tant en les obres de realització de la rasa del col•lector del carrer del Bonaire com en els rebaixos de terres per als búnquers de la recollida pneumàtica, s’han pogut documentar estructures corresponents a la planta baixa d’alguns dels edificis situats en aquest sector de la ciutat i alguns trams del viari antic. La cronologia d’aquestes restes correspon, de manera genèrica, als segles XVI i començaments del segle XVIII, tot i que s’han pogut datar algunes estructures del primer moment constructiu del sector, entre finals del segle XIII i principis del segle XIV.

Compartiu l'article

  • Google +
  • Estructures documentades durant la intervenció d’urbanització dels carrers del voltant del Mercat del Born Foto: Antoni Fernández - CODEX, Arqueologia i Patrimoni, sccl

  • Estructures documentades durant la intervenció d’urbanització dels carrers del voltant del Mercat del Born Foto: Antoni Fernández - CODEX, Arqueologia i Patrimoni, sccl

  • Estructures documentades durant la intervenció d’urbanització dels carrers del voltant del Mercat del Born. Foto: Antoni Fernández Espinosa, CODEX, Arqueologia i Patrimoni, sccl

  • Estructures documentades urbanització dels carrers del voltant del Mercat del Born. Foto: Antoni Fernández - CODEX, Arqueologia i Patrimoni, sccl

  • Estructures documentades durant la intervenció d'urbanització dels carrers del voltant del Mercat del Born Foto: Antoni Fernández - CODEX, Arqueologia i Patrimoni, sccl

Carrer de la Ribera, carrer Comercial, carrer de la Fusina, passatge Mercantil, passeig del Born i plaça Comercial Ciutat Vella

La intervenció en dades

Direcció arqueològica
Antoni Fernández Espinosa ( CODEX )
Motiu
Obres d’urbanització dels carrers al voltant del Centre Cultural Born, que inclou la construcció de quatre búnquers per a la xarxa de recollida pneumàtica de sòlids urbans.
Cronologia de les troballes
Moderna
Tipologia de les troballes
Hàbitat
Sistema hidràulic, higiene i salut
Codi d'intervenció
055/12