Notícies

La Vila de Sarrià abans de Barcelona

les restes arqueològiques de la plaça de Sarrià

9 setembre, 2021 , fa 1 setmana | 67 visites

Les obres de construcció de l’edifici de la nova biblioteca a la plaça de Sarrià han posat al descobert part del parcel·lari del nucli històric de l’antiga vila de Sarrià, entre els segles XVIII i XX. Es tracta d’una obra municipal promoguda pel districte de Sarrià, a través de BIM/SA.

Una quinzena d’arqueòlegs i arqueòlogues, sota la direcció de l’arqueòloga Esther Medina, de l’empresa ATICS, SL, està duent a terme l’excavació del solar. En els aproximadament 1000m2 de superfície intervinguda s’han pogut identificar fins a set immobles diferents. D’aquests, tres (els que tenien la façana a la plaça de Sarrià) s’han excavat completament, un quart s’ha excavat parcialment i la resta es preveu que es podran documentar en les properes setmanes.

Ara per ara es fa difícil fer una interpretació de les dades que es van obtenint, ja que l’excavació està en curs i encara falta treballar les dades, però sí que es pot apreciar que l’orientació de les restes més antigues és lleugerament diferent a l’orientació que presenta el parcel·lari actual. Malauradament, d’aquests edificis més antics no se n’han conservat nivells d’ús, sinó únicament els fonaments i elements de clavegueram i sanejament, com ara fosses sèptiques.

També es pot afirmar, a partir de les restes, l’existència d’un important canvi urbanístic a mitjan segle XIX, probablement relacionat amb la construcció de nous pisos en alçada a les finques, tal i com evidenciarien els nombrosos retalls que hi ha en nivells d’argiles i les diverses pasteres que s’han pogut documentar en tots els immobles.

Si bé encara no es pot determinar amb seguretat el tipus d’activitat que s’hauria dut a terme en cadascun dels edificis, s’han documentat algunes restes relacionades amb la producció i emmagatzematge de vi (concretament un cub petit i dos cups bessons, revestits amb rajoles, situats just a sota de l’antic edifici on hi havia una oficina bancària) i restes relacionades amb un antic dispensari que deuria estar en funcionament fins als anys vint del segle XX (a banda d’envasos de medicines i alguna xeringa, també s’han trobat algunes dents corcades a la xarxa de clavegueram de la finca).

Compartiu l'article

  • Google +
  • 1.- Vista general de l’espai (Fotografia: Esther Medina)

    1.- Vista general de l’espai (Fotografia: Esther Medina)

  • 2.- Interior d’un dels cups de vi (Fotografia: Esther Medina)

  • 3.- Detall de l’interior d’un dels cups de vi (Fotografia: Esther Medina)

  • 4.- Ceràmiques del segle XIX (Fotografia: Esther Medina)

  • 5.- Pipeta procedent del dispensari (Fotografia: Esther Medina)

  • 6.- Dents procedents de la fossa sèptica del dispensari (Fotografia: Esther Medina)

Altres notícies