Notícies

Localitzades noves restes de la muralla medieval i de la ciutadella borbònica

en el decurs de les obres de millora de la plaça de Joan Fivaller (antiga plaça d’Armes)

6 novembre, 2020 , fa 4 mesos | 291 visites

Les obres que s’estan duent a terme al Parc de la Ciutadella corresponen al projecte de la millora de l’estructura vegetal i la incorporació de noves plantacions en el conjunt de la plaça de Joan Fivaller (Fase 1: àrea de l’antiga plaça d’Armes) del Parc de la Ciutadella.

El promotor del projecte és la Direcció d’Espais Verds i Biodiversitat del Departament de Medi Ambient i Serveis Urbans de l’Ajuntament de Barcelona. El projecte s’executa a través de BIMSA, que en fa la gestió. L’autor del projecte és l’arquitecte Joan Portet Boixareu en col·laboració amb la consultora PCG Arquitectura e Ingeniería, SLP.

Les actuacions principals del projecte consisteixen en la millora del drenatge del parc, la substitució i(o estabilització del paviment de sauló, la reparació dels encintats dels parterres, la remodelació de les vorades i l’adequació de reixes de drenatge [extret del projecte executiu].

El Parc de la Ciutadella és un Bé Cultural d’Interès Nacional en la categoria de “Jardí Històric” (registre RI-52-0000030). A banda del jardí, al subsòl hi ha restes de la Ciutadella borbònica construïda al segle XVIII i restes de les muralles medievals de la ciutat dels segles XIV i XVI, elements que també són considerats BCIN. Així mateix, també conserva restes de l’antic barri de la Ribera, parcialment destruït en el moment d’edificar la fortalesa militar, de l’Exposició Universal de 1888 i d’altres estructures edificades quan l’espai ja tenia ús de parc urbà.

La intervenció arqueològica està dirigida per Lluìs Joan González, de l’empresa ACTIUM, SL, que està fent el control de tots els rebaixos de terres que s’estan realitzant des de l’inici de l’obra (abril de 2020).

En el decurs d’aquets treballs s’han localitzat elements corresponents a diferents ocupacions de l’espai en diverses èpoques.

S’ha localitzat un tram de la muralla del segle XIV i, possiblement, en la continuació de l’obra, també es localitzin trams de la muralla construïda a partir del segle XVI. Aquestes estructures es conservaran al subsòl, bé que no es podran deixar a la vista.

També s’han localitzat estructures de fonamentació dels edificis que tancaven la plaça d’Armes pels dos costats estrets, ja enderrocats. Cal recordar que els dos costats llargs del pati d’Armes de la Ciutadella eren ocupats pel polvorí (actual Parlament de Catalunya), la capella castrense (encara en ús com a capella) i la casa del Governador (actual IES Verdaguer).

Com s’ha comentat més amunt, dels edificis situats al costat meridional de la plaça s’han localitzat fonaments del pavellons dels oficials, canalitzacions i paviments de voreres.

Cal suposar que algunes de les conduccions d’aigua puguin correspondre a canalitzacions de la urbanització per a l’Exposició Universal de 1888 o del propi parc, qüestions que caldrà determinar a mesura que avanci la recerca.

També s’ha localitzat un element que podria correspondre a un fossat situat dins l’hipòdrom que hi va haver en aquest espai (l’Institut Agrícola de Sant Isidre hi va organitzar la primera cursa l’estiu de 1902. El 1883 s’havia construït l’hipòdrom de Can Tunis i el 1871 el del Camp de Mart, a tocar de la Ciutadella).

Fins el moment s’han fet rebaixos de terres en un dels quadrants de la plaça i s’estan fent en un segon quadrant, els més propers a l’IES Verdaguer. Posteriorment es realitzaran els rebaixos de terres als dos quadrants situats davant del Parlament. Molt probablement es documentaran nous trams de la muralla de la ciutat.

Compartiu l'article

  • Google +
  • Estructures localitzades entre la muralla medieval i l'antic convent de Santa Clara. Foto: Lluís Joan (ACTIUM)

  • Muralla del segle XIV, a l'esquerra, amb una estructura posterior adosada a la cara interna

    Muralla del segle XIV, a l'esquerra, amb una estructura posterior adosada a la cara interna. Foto: Lluís Joan (ACTIUM)

  • La muralla del segle XIV. Foto: Lluís Joan (ACTIUM)

  • Antiga canalització de la Ciutadella. Foto: Lluís Joan (ACTIUM)

  • Antigues canalitzacions de la Ciutadella. El tub que hi ha a l'anterior correspon a una reutilització posterior. Foto: Lluís Joan (ACTIUM)

  • Restes de les fonamentacions dels pavellons dels oficials. Foto: Lluís Joan (ACTIUM)

Altres notícies