Notícies

Localitzat un dipòsit singular del segle XIX a la Creu Coberta

Descobert un dipòsit del segle XIX durant les obres d’urbanització del carrer de la Diputació a la cruïlla amb Creu Coberta.

22 gener, 2018 , fa 2 anys | 3.141 visites

Durant les obres d’obertura i urbanització del tram del carrer de la Diputació, entre el carrer de Tarragona i el carrer de la Creu Coberta, es va localitzar un dipòsit al subsòl. En el moment de la troballa, el dipòsit estava totalment buit.

Vistes les característiques de l’estructura, es va decidir fer-ne la documentació. El promotor de l’obra és BAGURSA i l’encàrrec de documentació del dipòsit es va fer  a l’empresa Global Geomàtica SL, que va designar l’arqueòloga Isabel Pereira Hernández per a dirigir aquests treballs. A principis de novembre es va accedir a l’interior del dipòsit amb la col·laboració de la Unitat de Subsòl dels Mossos d’Esquadra i es va procedir a una primera documentació gràfica, tot constatant l’excepcionalitat de la troballa.

Es tracta d’un dipòsit de forma troncocònica, amb una boca circular d’uns 70 cm de diàmetre, una fondària de 6 metres i un diàmetre al fons de 5,40 metres. Té un revestiment interior de rajoles ceràmiques polícromes decorades amb diversos motius (geomètrics i ornamentals); les dimensions i el revestiment interior li donen una singularitat excepcional. Aquestes rajoles, així com el dipòsit en si es trobava en un bon estat de conservació, i sembla que es podria adscriure a una cronologia del segle XIX. Aquest dipòsit tindria una capacitat aproximada de 58.000 litres.

Tenint en compte aquesta cronologia i el lloc on es va localitzar, és versemblant que el dipòsit pogués estar relacionat amb l’Hostal Vell (que perdurà fins l’any 1928). En aquest lloc,  l’any 1929 s’hi va obrir el cine Arenas.

Per necessitats de l’obra d’urbanització es va acordar desmuntar la boca del dipòsit, fet que es va aprofitar per observar el sistema constructiu, i es va reblir tot l’interior amb la finalitat d’evitar esfondraments a la via pública.

Compartiu l'article

 • Google +
 • Boca del dipòsit localitzat a tocar del carrer de la Creu Coberta. Foto: Isabel Pereira

  Boca del dipòsit localitzat a tocar del carrer de la Creu Coberta. Foto: Isabel Pereira

 • Boca circular del dipòsit. Foto: Isabel Pereira

  Boca circular del dipòsit. Foto: Isabel Pereira

 • Foto de l'interior del dipòsit troncocònic amb revestiment de rajoles: Foto: SABCN

  Foto de l'interior del dipòsit troncocònic amb revestiment de rajoles: Foto: SABCN

 • Foto de l'interior del dipòsit troncocònic amb revestiment de rajoles: Foto: SABCN

  Foto de l'interior del dipòsit troncocònic amb revestiment de rajoles: Foto: SABCN

 • Foto de detall de les rajoles polícromes. Foto: SABCN

  Foto de detall de les rajoles polícromes. Foto: SABCN

 • Foto detall d'una rajola amb decoració vegetal. Foto: SABCN

  Foto detall d'una rajola amb decoració vegetal. Foto: SABCN

 • Foto detall de diverses rajoles amb motius geomètriques i vegetals. Foto: SABCN

  Foto detall de diverses rajoles amb motius geomètriques i vegetals. Foto: SABCN

 • Descens amb arnès al dipòsit facilitat per la Unitat de Subsòl dels Mossos d'Esquadra. Foto: SABCN

  Descens amb arnès al dipòsit facilitat per la Unitat de Subsòl dels Mossos d'Esquadra. Foto: SABCN

Altres notícies