Notícies

L’ocupació medieval del carrer de les Magdalenes, 13-15

Documentació de l’ocupació baixmedieval (S. XIII-XV) a l’obra del carrer de les Magdalenes, 13-15

17 desembre, 2014 , fa 5 anys | 3.972 visites

Els treballs arqueològics que s’estan realitzant a l’obra del carrer de les Magdalenes, 13-15 i al carrer de n’Amargós, 6-8, al districte de Ciutat Vella, sota la direcció de l’arqueòloga Adriana Vilardell (ABANS), continuen sense interrupció des del passat 7 de juliol.

Durant les primeres setmanes de treball ja es va informar de la troballa de quatre bases de pilar de l’aqüeducte romà, tres de les quals es trobaven força malmeses, i una quarta, en millor estat, es trobava aprofitada dins de la paret mitgera de la finca contigua. L’aqüeducte fou utilitzat, en el seu moment, com a paret mitgera entre les diverses finques edificades entre els carrer de n’Amargós, 6 i 8, i de Magdalenes, 13-15.

En els darrers mesos s’ha procedit a excavar en extensió tot el solar, permetent documentar l’evolució de l’ocupació d’aquest indret des d’època romana fins a l’actualitat. En un primer moment es va procedir a documentar totes les estructures relacionades amb l’ocupació moderna de la finca, fins a arribar als nivells baixmedievals.

Les restes relacionades amb aquest darrer període es situen cronològicament entre finals del segle XIII, que es correspondria amb l’inici de l’ocupació d’aquest sector de la ciutat, i finals del segle XV i inicis del XVI.  L’estudi d’aquestes restes medievals ha permès documentar fins a un total de 4 parcel·les, les quals van anar evolucionant i canviant la seva fesomia a llarg d’aquests segles.

D’època moderna cal destacar la presència d’un soterrani a la finca del carrer de n’Amargós, construït al segle XVII i reformat durant el XVIII, amb la construcció de pous i envans. Al segle XVII es documenta un vial de trànsit privat entre el carrer de n’Amargós i el carrer de les Magdalenes.

Aquests treballs continuaran durant les properes setmanes, tot esgotant l’estratigrafia medieval, fins a arribar als nivells romans associats amb la construcció de l’aqüeducte.

Compartiu l'article

  • Google +
  • Pou negre modern, que reaprofita el basament de l'aqüeducte romà. Foto: Adriana Vilardell

    Pou negre modern, que reaprofita el basament de l'aqüeducte romà. Foto: Adriana Vilardell

  • Mur amb tàpia i enlluït de morter de calç. Baix medieval. Foto: Adriana Vilardell

    Mur amb tàpia i enlluït de morter de calç. Baix medieval. Foto: Adriana Vilardell

  • Mur baix medieval de la intervenció del carrer de les Magdalenes. Foto: Adriana Vilardell

    Mur baix medieval de la intervenció del carrer de les Magdalenes. Foto: Adriana Vilardell

Altres notícies