• Carrer d’Aragó, 254
  • Eixample
  • Altres tècniques de mosaic
  • Segle XX
5 imatges | 2 participants
(Foto: J. Avià-Faure)

(Foto: J. Avià-Faure)

MOSAIC
Descripció: revestiment de dues parets de l’entrada al garatge de l’edifici. El mural està format per peces retallades de ceràmica esmaltada amb formes geomètriques i irregulars. La decoració representa cercles i formes geomètriques de color blanc i negre.
Època: 1996 (data sobre el plafó)
Autor: Blay (signat)
Font de la informació: equip de redacció de l’Inventari participatiu – El mosaic del meu barri

EDIFICI
Arquitecte: desconegut
Època: 1975
Ús original: habitatges
Font de la informació: Cadastre

 

MÉS INFORMACIÓ

AVIÀ-FAURE, J. Vestibulària. Aragó, 254 [En línia].