• Carrer d’Aragó, 96-100
  • Eixample
  • Altres tècniques de mosaic
  • Segona meitat del segle XX
1 imatge | 1 participant
(Foto: F. Anguera)

(Foto: F. Anguera)

MOSAIC
Descripció: mural del vestíbul d’entrada de l’edifici, situat a l’interior. El mosaic està realitzat amb rajoles de formigó de forma quadrangular i rectangular amb relleu. La decoració està formada per mòduls estàndard amb motius abstractes que es repeteixen, creant un joc de volums i textures amb tonalitats de color marró, verd i blau. Hi reconeixem els motius núm. 1, 2, 3, 4, 5, 13 i 28.

Models estàndard de l’empresa Relieves + Ordenaciones Pétreas

Època: 1973 o posterior, any de construcció de l’edifici
Autor:
Pedro Llorente Brieva, Relieves + Ordenaciones Pétreas (R+OP)
Font de la informació:
 equip de redacció de l’Inventari participatiu – El mosaic del meu barri
AJUNTAMENT DE BARCELONA. SERVEI D’ARQUEOLOGIA. Entrevista amb Pedro Llorente Martínez, 19 de gener de 2023 [En línia].

EDIFICI
Arquitecte: desconegut
Època: 1973
Ús original: residencial
Font de la informació: Cadastre

MÉS INFORMACIÓ
RONDALLER (31/12/2021). Anonimat artístic  [En línia].
RONDALLER (12/8/2021). Anonimat artístic 2  [En línia].
RONDALLER (6/1/2022). Anonimat artístic 3  [En línia].

Última actualització de la fitxa: 31/3/2023