• Carrer d’Aribau, 57. Galeria
  • Eixample
  • Mosaic de gres ceràmic
  • Segle XX
1 imatge | 1 participant
(Foto: P. Linares)

(Foto: P. Linares)

MOSAIC
Descripció: paviment de la galeria del pati interior de l’habitatge. Mosaic de gres ceràmic realitzat amb peces quadrangulars, rectangulars i triangulars. El mosaic forma una alternança de línies paral·leles compostes per quadrats vermells i negres alternats amb quadrats blancs i bleix. La sanefa perimetral consisteix en una banda formada per quadrats blancs i marró fosc disposats a mode d’escaquer, delimitats per una doble línia ocre i beix. La faixa és de color marró fosc.
Època: 1900 o posterior, any de construcció de l’edifici
Autor: Nolla, fabricant.
Font de la informació: equip de redacció de l’Inventari participatiu – El mosaic del meu barri

EDIFICI
Arquitecte: desconegut
Època: 1900
Ús original: residencial
Font de la informació: Cadastre