• Carrer d’Ausiàs Marc, 37. Paviment amb estrelles
  • Eixample
  • Mosaic de gres ceràmic
  • Segle XIX
1 imatge | 1 participant
(Foto: L. Bach)

(Foto: L. Bach)

MOSAIC
Descripció: paviment d’una estança de l’habitatge. Mosaic de gres ceràmic realitzat amb peces de forma quadrangular, triangular, rectangular i pentagonal. El fons està decorat amb estrelles de color negre i marró amb el centre vermell i blanc. Els estels es disposen sobre un fons de color ocre alternats amb quadrats beix.
Època: 1886 o posterior, data de construcció de l’edifici
Autor: Nolla, fabricant
Font de la informació: equip de redacció de l’Inventari participatiu – El mosaic del meu barri

EDIFICI
Arquitecte:
desconegut
Època:
1886
Ús original: residencial
Font de la informació:
Cadastre