• Carrer d’Ausiàs Marc, 7
  • Eixample
  • Mosaic de tessel·les
  • Segle XX
2 imatges | 1 participant
(Foto: Montserrat)

(Foto: Montserrat)

MOSAIC
Descripció: catifa situada al paviment del vestíbul d’entrada al restaurant La Tagliatella, a l’exterior. El mosaic està realitzat amb tessel·les de pedra. El rètol anuncia en lletres de color negre sobre fons ocre:
BENVENUTI A LA SUA CASA
RISTORANTI – PIZZERIE
i al centre està retolat, remarcat per un dibuix que imita una xapa metàl·lica color verd, les lletres en color vermell:
LA TAGLIATELLA
La composició està delimitada per una línia de color verd.
Època: contemporani
Autor: desconegut
Font de la informació: equip de redacció de l’Inventari participatiu – El mosaic del meu barri

EDIFICI
Arquitecte:
 desconegut
Època: 
1889
Estil:
Historicista
Ús original: 
residencial
Font de la informació:
Cadastre