• Carrer de Badajoz, 29-33. Antiga fàbrica de Gel Sant Antoni
0 imatges | 0 participants
(Foto: Servei d'Arqueologia)

(Foto: Servei d'Arqueologia)

ITINERARI 3: Rètols de mosaic: indústria i publicitat al Poblenou

Punt 5 de l’itinerari

SOBRE LA FÀBRICA
Les naus es van concebre al 1907 com a magatzems de lloguer, l’any 1931 Josep Maria Ametller les va vendre a la Caja de Pensiones de la Unión de Vendedores de Pescado de Barcelona y su Provincia. Aquesta societat tenia establerta aquí una fàbrica de gel. Aviat, la finca va ser absorbida per La Siberia, l’altra gran fàbrica de gel del Poblenou, fundada al 1910. Situada al carrer d’Àvila amb Doctor Trueta, encara es pot apreciar la seva façana amb el mateix coronament semicircular que veiem aquí.

EDIFICI
Arquitecte: Francesc de Paula Villar Carmona
Època: 1907
Estil: arquitectura industrial
Ús original: fàbrica de gel

Font de la informació:
CHECA, M., ALBERICH, N., CLAVER, N., FERNÁNDEZ DELKADER, M., FERNÁNDEZ VALNTÍ, R., GÜELL, A., GATNAU, M.J., LLOBET, X. (2000). “Poblenou i la reconversió de les fàbriques”. Icària. Papers de l’arxiu històric de Poblenou 4:23.

GENERALITAT DE CATALUNYA – Departament de Territori i Sostenibilitat (2006). Modificació del pla especial de protecció del patrimoni arquitectònic historicoartístic de la ciutat de Barcelona al Districte de Sant Martí, patrimoni industrial del Poblenou. Aprovació definitiva. Barcelona, novembre de 2006.