• Carrer de Balmes, 84
  • Eixample
  • Mosaic de gres ceràmic
  • Segle XIX
0 imatges | 0 participants
(Foto: G. Sala)

(Foto: G. Sala)

MOSAIC
Descripció: paviment de menjador, sala i habitació de l’habitatge. Mosaic de gres ceràmic realitzat amb tessel·les de forma quadrangular, rectangular, poligonal i triangular de diferents mides i colors. Es tracta d’una decoració a mode de catifa amb un fons compost per peces que es repeteixen formant el mateix motiu. El conjunt forma una retícula de quadrats marrons i cantons blaus. Al centre dels quadrats es dibuixa una flor de quatre pètals vermelles i centre blanc, dibuixant amb quadrats de mateixa mida.  Al espai central de color marró, una peça encàustica blanca amb creu blava al centre, envoltat per quatre braços negres que interseccionen amb les cantonades blaves del quadrats principals.
Època: posterior a 1890, any de construcció de l’edifici
Autor: Nolla, fabricant
Font de la informació: equip de redacció de l’Inventari participatiu – El mosaic del meu barri

EDIFICI
Arquitecte: desconegut
Època: 1890
Estil: Modernista
Ús original: residencial
Font de la informació: cadastre