• Carrer de Calàbria, 191-193. Casa Salvat
  • Eixample
  • Trencadís
  • Segle XX
1 imatge | 1 participant
(Foto: A. Schulz)

(Foto: A. Schulz)

MOSAIC
Descripció: revestiment de la part superior de la tribuna de la primera planta de l’edifici. El trencadís està realitzat amb peces  de forma irregular i tessel·les de ceràmica esmaltada. La decoració representa garlandes compostes per volutes de color blau i flors vermelles, situades per sobre dels òculs de la tribuna. Es despleguen sobre un fons de color blanc realçat amb peces de color blau clar i beix.
Època: posterior a 1912, any de construcció de l’edifici
Autor: desconegut
Font de la informació: equip de redacció de l’Inventari participatiu – El mosaic del meu barri

EDIFICI
Arquitecte:
Època:
Estil:
Ús original: residencial
Font de la informació: Cadastre; Cercador de Patrimoni Arquitectònic: 1394