• Carrer de Cartagena, 204
  • Eixample
  • Mosaic de rajola ceràmica
  • Segle XX
2 imatges | 1 participant
(Foto: E. Fernández Castillo)

(Foto: E. Fernández Castillo)

MOSAIC
Descripció: sèrie de tres plafons de la façana de la planta baixa de l’edifici d’habitatges. Els plafons estan compostos cadascun per deu rajoles de ceràmica esmaltada de forma quadrangular. Estan decorats amb motius circulars en relleu i motius geomètrics impresos, de tons vermellosos, marrons i grisos. Cada plafó està flanquejat per una banda de rajoles vermelles llises.
Època: 1955 o posterior, any de construcció de l’edifici
Autor: atribuït a Novo & Bono sl, Barcelona, fabricant de recubrimientos cerámicos artesano industriales. Modelo Rosetón
Font de la informació: equip de redacció de l’Inventari participatiu – El mosaic del meu barri
NOVO & BONO Catàleg comercial de 1974.

EDIFICI
Arquitecte: desconegut
Època: 1955
Ús original: residencial
Font de la informació: cadastre

MÉS INFORMACIÓ
BATIK (1978) Julio Bono. Batik. Panorama general de las artes. Arte, diseño, arquitectura, n°44, p. 56-57.
RONDALLER (2018). Museu al carrer (I) [En línia].
SEMPERE, E. (2017). Julio Bono In Memoriam. Terrart. Revista ceràmica contemporània, nº51, p. 76-78.

Última actualització de la pàgina: 14/10/2020