• Carrer de Cartagena, 269
  • Eixample
  • Trencadís
  • Segle XX
1 imatge | 1 participant
(Foto: O. Martinez)

(Foto: O. Martinez)

MOSAIC
Descripció: escultura al vestíbul d’entrada d’una botiga, situada a l’interior. Els dos objectes estan realitzats amb la tècnica del trencadís amb peces de ceràmica esmaltada de forma irregular. La decoració representa dos pernils de color blanc, blau, groc i vermell.
Època: contemporani
Autor: desconegut
Font de la informació: equip de redacció de l’Inventari participatiu – El mosaic del meu barri

EDIFICI
Arquitecte: desconegut
Època: 1961
Estil: Contemporani
Ús original: residencial
Font de la informació: Cadastre