• Carrer de Casanova, 203
  • Eixample
  • Mosaic de tessel·les
  • Segle XX
1 imatge | 1 participant
(Foto: A. Schulz)

(Foto: A. Schulz)

MOSAIC
Descripció: xemeneia situada al terrat de l’edifici. El cim del conducte acaba amb un coronament piramidal compost per arcs. Aquests estan revestits de tessel·les rectangulars de ceràmica esmaltada de colors variats.
Època: posterior a principis de segle XX, època de construcció de l’edifici
Autor: desconegut
Font de la informació: equip de redacció de l’Inventari participatiu – El mosaic del meu barri

EDIFICI
Arquitecte: desconegut
Època: principis de segle XX
Estil: Eclèctic
Ús original: residencial
Font de la informació: Cadastre