• Carrer de Casp, 122
  • Eixample
  • Altres tècniques de mosaic
  • Segle XX
3 imatges | 1 participant
(Foto: anònim)

(Foto: anònim)

MOSAIC
Descripció: mural situat sobre la paret que dóna entrada al garatge, a l’exterior. El mosaic està realitzat amb rajoles de formigó de forma quadrangular i rectangular amb relleu. La decoració està formada per rajoles amb diversos motius que es repeteixen com estrelles i formes geomètriques, creant un joc de volums amb tonalitats de marrons.
Època: 1970 o posterior, data de construcció de l’edifici
Autor: Pedro Llorente Brieva, Relieves + Ordenaciones Pétreas (ROP)
Font de la informació: equip de redacció de l’Inventari participatiu – El mosaic del meu barri
RELIEVES + ORDENACIONES PÉTREAS (Ca. 1970). Àlbum.

EDIFICI
Arquitecte: Construcciones Catalayud E.C. Barcelona (gravat sobre una de les rajoles)
Època: 1970
Ús original: habitatges
Font de la informació: Cadastre

MÉS INFORMACIÓ
RONDALLER (31/12/2021). Anonimat artístic  [En línia].
RONDALLER (12/8/2021). Anonimat artístic 2  [En línia].
RONDALLER (6/1/2022). Anonimat artístic 3  [En línia].

Última actualització de la fitxa: 10/3/2022