• Carrer de Casp, 51
  • Eixample
  • Altres tècniques de mosaic
  • Segle XX
3 imatges | 1 participant
(Foto: anònim)

(Foto: anònim)

MOSAIC
Descripció: revestiment de façana que consisteix en un gran plafó vertical sobre tota l’alçada de l’edifici i en un d’horitzontal sobre la porta d’entrada. El mosaic està realitzat amb rajoles de formigó de forma rectangular amb relleu. La decoració està formada per una successió de rajoles amb el mateix motiu que es repeteixen i formen una quadrícula amb rombes i triangles al seu interior, creant un joc de volums amb tonalitats de marrons.
Època: 1973 o posterior, data de construcció de l’edifici
Autor: Pedro Llorente Brieva, Relieves + Ordenaciones Pétreas (ROP)
Font de la informació: equip de redacció de l’Inventari participatiu – El mosaic del meu barri
RELIEVES + ORDENACIONES PÉTREAS (Ca. 1970). Àlbum.

EDIFICI
Arquitecte: desconegut
Època: 1973
Ús original: oficines, magatzem
Font de la informació: Cadastre

MÉS INFORMACIÓ
RONDALLER (31/12/2021). Anonimat artístic  [En línia].
RONDALLER (12/8/2021). Anonimat artístic 2  [En línia].
RONDALLER (6/1/2022). Anonimat artístic 3  [En línia].

Última actualització de la fitxa: 10/3/2022