• Carrer de Còrsega, 522. Paviment amb quadrícula
  • Eixample
  • Mosaic hidràulic
  • Segle XX
3 imatges | 1 participant
(Foto: anònim)

(Foto: anònim)

MOSAIC
Descripció: paviment del menjador de l’habitatge. Mosaic hidràulic realitzat amb peces de forma quadrangular. Es tracta d’una decoració a mode de catifa amb un motiu que, simetritzat, es repeteix. El conjunt representa una quadrícula blanca superposada a una de vermella i grisa sobre fons groc. La sanefa consisteix en una successió de creus grogues sobre fons blanc acabada amb una ziga-zaga vermella i groc. La faixa és una peça llisa de color gris.
Època: posterior a 1936, data de construcció de l’edifici
Autor: patró present al catàleg del fabricant Jaime Aloy, model n°102


Font de la informació: equip de redacció de l’Inventari participatiu – El mosaic del meu barri 
 

EDIFICI
Arquitecte: desconegut
Època: 1936
Ús original: habitatges
Font de la informació: 
Cadastre