• Carrer de Còrsega, 650-652
  • Sant Martí
  • Mosaic de rajola ceràmica
  • Segona meitat del segle XX
6 imatges | 2 participants
(Foto: J. Avià-Faure)

(Foto: J. Avià-Faure)

MOSAIC
Descripció: mural del vestíbul d’entrada de l’edifici, situat a l’exterior. El mosaic està realitzat amb tessel·les sobre les quals s’ha aplicat la decoració pintada, pel que sembla en un fase posterior a la cocció del material. El plafó està ornat amb una composició d’estil geomètric que es pot interpretar com una paisatge urbà. Les formes estan definides per línies negres i la gamma cromàtica, de tons foscos, inclou principalment colors vermellosos i blaus.
Època: 1969 o posterior, data de construcció de l’edifici
Autor: no identificat (el plafó està signat)
Font de la informació: equip de redacció de l’Inventari participatiu – El mosaic del meu barri 

EDIFICI
Arquitecte: desconegut
Època: 1969
Ús original: habitatges
Font de la informació: Cadastre

MÉS INFORMACIÓ
AVIÀ-FAURE, J. Vestibulària. Còrsega, 650 [En línia].