• Carrer de Dalmàcia, 1-3
  • Sarrià-Sant Gervasi
  • Mosaic de rajola ceràmica
  • Segle XX
1 imatge | 1 participant
(Foto: A. Schulz)

(Foto: A. Schulz)

MOSAIC
Descripció: plafó sobre la paret de l’edifici, situat a nivell de la primera planta, a l’exterior. El mosaic està realitzat amb rajoles de ceràmica esmaltada de forma quadrangular. La decoració representa Tobies i l’Àngel on es veu el jove amb un peix a la mà guiat pel l’àngel. La composició està emmarcada per una garlanda amb motius florals de color groc, vermell i verd sobre fons blanc.
Època: posterior a 1965, any de construcció de l’edifici
Autor: desconegut
Font de la informació: equip de redacció de l’Inventari participatiu – El mosaic del meu barri

EDIFICI
Arquitecte: desconegut
Època: 1965
Estil: Eclèctic
Ús original: residencial
Font de la informació: Cadastre