• Carrer de Gustavo Bécquer, 65
  • Gràcia
  • Trencadís
  • Segle XX
2 imatges | 1 participant
(Foto: anònim)

(Foto: anònim)

MOSAIC
Descripció: plafó de la part superior de la porta d’entrada de la casa. El mosaic està realitzat amb peces de ceràmica esmaltada de forma irregular a mode de trencadís. La vora superior del plafó està realitzat amb peces de color verd seguides de peces grogues i marrons, algunes d’elles amb motius en relleu.
Època: 1918 o posterior, any de construcció de l’edifici
Autor: desconegut
Font de la informació: equip de redacció de l’Inventari participatiu – El mosaic del meu barri

EDIFICI
Arquitecte: desconegut
Època: 1918
Estil: Modernista
Ús original: residencial
Font de la informació: Cadastre

MÉS INFORMACIÓ
FREIXA, M., SALINÉ, M. (2018). Gaudí i el trencadís modernista. Sant Lluís: Triangle Postals SL.