• Carrer de Joan I, 2
  • Sant Martí
  • Mosaic de rajola ceràmica
  • Segle XX
1 imatge | 1 participant
(Foto: A. Schulz)

(Foto: A. Schulz)

MOSAIC
Descripció: plafó en forma de banda estreta situat a la façana de la casa, a mode de llistó entre les finestres i la porta de la planta baixa de l’edifici. El mosaic està realitzat amb rajoles de ceràmica esmaltada de forma quadrangular. La decoració està formada per la repetició d’una flor composta per quatre cercles superposats a l’interior dels quals hi ha motius orgànics. El conjunt és de color blanc sobre fons blau.
Època: posterior a 1910, any de construcció de l’edifici
Autor: desconegut
Font de la informació: equip de redacció de l’Inventari participatiu – El mosaic del meu barri

EDIFICI
Arquitecte: desconegut
Època: 1910
Estil: Eclèctic
Ús original: residencial
Font de la informació: Cadastre