• Carrer de la Creu Coberta, 66
  • Sants-Montjuïc
  • Mosaic de rajola ceràmica
  • Segle XX
1 imatge | 1 participant
(Foto: A. Schulz)

(Foto: A. Schulz)

MOSAIC
Descripció: arrimador del vestíbul d’entrada de l’edifici, situat a l’interior. El mosaic està realitzat amb rajoles de ceràmica esmaltada. La composició del cos de l’arrimador està format per peces que es simetritzen. Es forma el dibuix de garlandes verdes amb roses vermelles on es superposen globus de colors violeta i blau. Un bordó violeta acaba l’arrimador per la part superior.
Època: posterior a 1890, any de construcció de l’edifici
Autor: desconegut
Font de la informació: equip de redacció de l’Inventari participatiu – El mosaic del meu barri

EDIFICI
Arquitecte: desconegut
Època: 1890
Estil: Eclèctic
Ús original: residencial
Font de la informació: Cadastre