• Carrer de la Creu dels Molers, 6. Paviment de fulles i trèvols
  • Sants-Montjuïc
  • Mosaic hidràulic
  • Segle XX
1 imatge | 1 participant
(Foto: E. Escoda)

(Foto: E. Escoda)

MOSAIC
Descripció: paviment del menjador de l’habitatge. Mosaic hidràulic realitzat amb peces de forma quadrangular. Es tracta d’una decoració amb un fons compost per una peça que es repeteix. El fons forma una malla de fulles de plàtans i trèvols dibuixats amb una línia blanca en ziga-zaga sobre color gris. Al mig es troba una decoració en forma de cor de color marró multiplicada per quatre.
Època: posterior a 1910, any de construcció de l’edifici
Autor: desconegut
Font de la informació:  equip de redacció de l’Inventari participatiu – El mosaic del meu barri

EDIFICI
Arquitecte: desconegut
Època: 1910
Estil: desconegut
Ús original: residencial
Font de la informació: Cadastre