• Carrer de la Torre, 17
  • Sarrià-Sant Gervasi
  • Mosaic de tessel·les
  • Segona meitat del segle XX
19 imatges | 2 participants
(Foto: T. Mayral)

(Foto: T. Mayral)

MOSAIC
Descripció: mural del vestíbul d’entrada de l’edifici d’habitatges, situat en part a l’interior i en part a l’exterior.  El mosaic està realitzat amb peces de ceràmica esmaltada retallades, tessel·les de vidre artesanals, tessel·les industrials de la marca Vitraico i nombroses peces de ceràmica i vidre, com ara discos o seccions de tubs de ceràmica refractària. La decoració representa una composició geomètrica abstracta formada per un conjunt de cercles i formes geomètriques de tons vius.
El mosaic del carrer de la Torre, 17, neix com a encàrrec de l’empresa d’instal·lacions i obres Corominas y Romeo amb motiu del trasllat de les oficines –fins llavors al carrer de Jonqueres, 16. L’empresa encomana l’obra a Valerià Cortés Romero qui crida com a col·laboradors Angelo Gil Falcó i Maria José Borràs R.
L’obra volia ser l’acreditació de l’empresa, fet que Cortés va interpretar en una “composició harmònica fora del temps” amb elements figuratius del món de l’electricitat, l’aigua i la construcció. En avaluar el projecte, els propietaris van considerar més adient una composició abstracta, permetent així que el tema fos versàtil en cas que el mural es trobi desvinculat del negoci. En aquesta transformació, les bústies incloses en el projecte original van quedar descartades de la composició.
Època: febrer a maig 1969, procés de creació
Autor: Valerià Cortés Romero, amb la col·laboració d’Angelo Gil Falcó i Maria Josep Borràs R. (signat “V. CORTES ROMERO A. GIL FALCO, M. J. BORRAS R”)
Font de la informació: equip de redacció de l’Inventari participatiu – El mosaic del meu barri
AJUNTAMENT DE BARCELONA. SERVEI D’ARQUEOLOGIA. El mosaic del meu barri. Entrevista a Angelo Gil Falcó [En línia].

EDIFICI
Arquitecte: desconegut
Època: 1969
Ús original: habitatges
Font de la informació: 
Cadastre

MÉS INFORMACIÓ
DALMAU, O. (2019). Barcelona retro. Barcelona: Editorial Gustavo Gili.

Última actualització de la pàgina: 17/8/2023