• Carrer de les Carolines, 18-22. Casa Vicens, façana
  • Gràcia
  • Mosaic de rajola ceràmica
  • Segle XIX
16 imatges | 4 participants
(Foto: Pol Viladorm)

(Foto: Pol Viladorm)

MOSAIC
Descripció: revestiment exterior de la façana de la casa. El mosaic està realitzat amb rajoles de ceràmica esmaltada de forma quadrangular. La decoració està formada per un escaquer de rajoles llises de color blanc i verd. En d’altres zones l’escaquer es compon amb rajoles de trepa amb flors grogues i peça llisa verda o blanca. Les rajoles decorades són especialment dissenyades per la Casa Vicens amb un motiu de clavell de moro (tagetes erecta). Les cantonades de la tribuna estan ornades amb rajoles esmaltades amb un motiu de gira-sol en relleu alternat a mode d’escaquer amb fulles verdes.
Època: 1883-1885
Autor: atribuït a la fàbrica de Pujol i Bausis
Font de la informació: equip de redacció de l’Inventari participatiu – El mosaic del meu barri
Luis Gueilburt. La Casa Vicenç, revestida de ceràmica per inspiració de Gaudí.
BASSEGODA, Juan (1989). El gran Gaudí. Barcelona: Sabadell p.156

EDIFICI
Arquitecte: Antoni Gaudí i Cornet, arquitecte
Època: 1883-1888
Estil: Neoàrab
Ús original: residencial
Font de la informació: AJUNTAMENT DE BARCELONA. Portal d’Informació Urbanística. Casa Vicens [En línia].
RIBAS MUNS, Daniel; PACHECO GÓMEZ, G. (2005). La Casa Vicens d’Antoni Gaudí. Tesi doctoral. Barcelona: Universitat Politècnica de Catalunya.

MÉS INFORMACIÓ
AJUNTAMENT DE BARCELONA. Repositori Obert de Coneixement de l’Ajuntament de Barcelona. Casa Vicens [En línia].
CASA VICENS GAUDÍ. La casa [En línia].
GENERALITAT DE CATALUNYA. Direcció General del Patrimoni Cultural. Cercador del Patrimoni Arquitectònic.  Casa Vicens [En línia].
POBLES DE CATALUNYA. Casa Vicens [En línia].

ITINERARI 4 – Tècniques musives: un recorregut per Gràcia
Punt 15 de l’itinerari

Amb la Casa Vicens, obra de l’arquitecte Antoni Gaudí, acabem el recorregut de l’itinerari. Us recomanem que hi entreu ja que hi veureu mosaics únics a la ciutat, en particular la decoració en cartró-pedra, sol exemplar conservat a Barcelona i recentment restaurat.