• Carrer de Llull, 201. Façana
  • Sant Martí
  • Mosaic hidràulic
  • Segle XX
3 imatges | 1 participant

MOSAIC
Descripció: rètol d’una xarcuteria carnisseria. Mosaic hidràulic realitzat amb peces de forma quadrangular. La decoració està composta per un motiu que es repeteix i representa flors de color vermell i groc. Les rajoles emmarquen el cartell de la botiga.
Època: posterior a 1945, any de construcció de l’edifici
Autor: desconegut
Font de la informació: equip de redacció de l’Inventari participatiu – El mosaic del meu barri

EDIFICI
Arquitecte: desconegut
Època: 1945
Ús original: comercial
Font de la informació: Cadastre