• Carrer de Llull, 210
  • Sant Martí
  • Mosaic de rajola ceràmica
  • Segle XXI
1 imatge | 1 participant
(Foto: L. Andino)

(Foto: L. Andino)

MOSAIC
Descripció: paviment  de la sala de vendes de la sabateria Fina Estampa. El mosaic està realitzat amb rajoles de ceràmica esmaltada de forma quadrangular. La decoració està formada per una rajola amb el mateix motiu repetit que representa una successió de rombes imbricats de color blanc, negre i gris que donen la impressió de cubs en relleu. Aquest paviment és probablement una imitació del mosaic hidràulic on aquest motiu és freqüent.

Làmina del catàleg de Solà, Galés y Cia., fabricant de mosaics hidràulics a Barcelona, amb el mateix model de cubs.

Època: 2000 o posterior, data de construcció de la finca
Autor: desconegut
Font de la informació: equip de redacció de l’Inventari participatiu – El mosaic del meu barri

EDIFICI
Arquitecte: desconegut
Època: 2000
Ús original: comercial
Font de la informació: Cadastre

Última actualització de la pàgina: 8/10/2018