• Carrer de l’Or, 44. Casa Rubinat
  • Gràcia
  • Trencadís
  • Segle XX
6 imatges | 3 participants
(Foto: A. Schulz)

(Foto: A. Schulz)

MOSAIC
Descripció: revestiment de tots els sota balcons de la façana principal de l’edifici. El mosaic de trencadís està format per peces irregulars de ceràmica esmaltada amb un degradat de colors que va del blanc cap al vermell.
Època: 1906 o posterior, any de construcció de l’edifici
Autor: desconegut
Font de la informació: equip de redacció de l’Inventari participatiu – El mosaic del meu barri

EDIFICI
Arquitecte: Francesc Berenguer i Mestres (els plànols originals estan signats per J. Rubió i Bellver)
Època:  1906
Estil: Modernista
Ús original: residencial
Font de la informació: Cercador de Patrimoni Arquitectònic, identificador 2706

ITINERARI 4 – Tècniques musives: un recorregut per Gràcia
Punt 6 de l’itinerari