• Carrer de Mallorca, 401. Sagrada Família, cripta, capella de Crist crucificat
  • Eixample
  • Mosaic de tessel·les
  • Segle XIX
2 imatges | 1 participant
(Foto: T. Mayral Hernández)

(Foto: T. Mayral Hernández)

MOSAIC
Descripció: plafó que orna el relleu de la Crucifixió, en una capella de la cripta. El mosaic està realitzat amb tessel·les de ceràmica esmaltada i vidre de forma quadrangular i rectangular. La decoració representa, en la part superior, un arc polilobat ornat de flors i en la part inferior un calze i una hòstia flanquejats per dos coloms blancs, i motius vegetals sobre fons blau. El plafó està emmarcat per una sanefa dentada de color beix i daurat sobre fons marró. La composició es completa amb dues sanefes que emmarquen la decoració parietal: la sanefa superior porta la inscripció “hoc est enim corpus meum” i la sanefa inferior “hic est enim calix sánguinis mei” amb lletres daurades sobre fons blau clar.
Època: posterior a 1884-1893, data de construcció de la cripta
Autor: desconegut
Font de la informació: equip de redacció de l’Inventari participatiu – El mosaic del meu barri
BASSEGODA, J. (1989). El gran Gaudí. Barcelona: Sabadell.

EDIFICI
Arquitecte: Antoni Gaudí Cornet
Època: 1884-1893, data de construcció de la cripta
Estil: Modernista
Ús original: religiós
Font de la informació: AJUNTAMENT DE BARCELONA. Portal d’Informació Urbanística. Basílica Menor de la Sagrada Família i Escoles de la Sagrada Família [En línia].

MÉS INFORMACIÓ
BASÍLICA DE LA SAGRADA FAMÍLIA. Història del Temple [En línia].
GENERALITAT DE CATALUNYA. Direcció General del Patrimoni Cultural. Cercador del Patrimoni Arquitectònic. Basílica de la Sagrada Família [En línia].
TALLER DE MOSAICS ARTÍSTICS LÍVIA GARRETA. Restauració del mosaic de la cripta [En línia].

Última actualització de la pàgina: 09/02/2021