• Carrer de Mallorca, 449. Paviment amb cercles
  • Eixample
  • Mosaic hidràulic
  • Segle XX
1 imatge | 1 participant
(Foto: R. Gonzalez)

(Foto: R. Gonzalez)

MOSAIC
Descripció: paviment d’un dormitori de l’habitatge. Mosaic hidràulic realitzat amb peces de forma quadrangular. La decoració consisteix en un motiu que, simetritzat, es repeteix. La unió de quatre rajoles forma una corona de flors de color rosa i ocre que es repeteix amb els colors alternats.
Autor: model present al catàleg del fabricant Vda. e Hijos de Juan Vila, Barcelona, 1924, patró n°568


Època: posterior a 1912, any de construcció de l’edifici
Font de la informació: equip de redacció de l’Inventari participatiu – El mosaic del meu barri

EDIFICI
Arquitecte: desconegut
Època: 1912
Estil: Eclèctic
Ús original: residencial
Font de la informació: Cadastre